Press "Enter" to skip to content

Posts published in “สุขภาพ”

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล”

admin 0

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพกับ“ภาวะติดโซเชียล” WHO ยังไม่ประกาศ "ภาวะติดโซเชียล" เป็นโรคทางจิตเวชในเร็ววัน เหตุขาดงานวิจัยรองรับอีกมาก ซ้ำเทคโนโลยีสื่อสารก้าวหน้ารวดเร็วกว่างานวิจัย อาจต้องปรับการวินิจฉัยอีก ย้ำเสพโซเชียลมีสติ พิจารณาถี่ถ้วน

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

admin 0

ข่าวสุขภาพ : สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ในยุคที่สังคมผู้สูงวัยเป็นเรื่องใกล้ตัว การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพช่องปากที่อาจดูเป็นเรื่องเล็กในความคิดของใครหลายคน แต่กลับส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมาก